Nortik

Navigator
CHF 3 588.00 ab CHF 3 157.00
Argo
CHF 2 868.00 ab CHF 2 524.00
Scubi 3
CHF 2 159.00 ab CHF 1 900.00
Scubi 2 XL
CHF 2 039.00 ab CHF 1 794.00
Scubi2
CHF 1 919.00 ab CHF 1 689.00
Scubi 1 XL
CHF 1 319.00 ab CHF 1 161.00
Duo EXPEDITION PackRaft
CHF 1 199.00 ab CHF 1 055.00
FamilyRaft
CHF 959.00 ab CHF 844.00
TrekRaft EXPEDITION
CHF 839.00 ab CHF 738.00
CityRaft
CHF 839.00 ab CHF 738.00
Scubi1
CHF 779.00 ab CHF 686.00
TrekRaft
CHF 755.00 ab CHF 664.00
LightRaft
CHF 635.00 ab CHF 559.00